Loading

Doa merupakan ujian bagi orang mukmin yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Kadangkala ianya dirasakan lambat atau tidak kelihatan tanda-tanda mustajab, sehingga boleh menimbulkan was-was atau kegelinciran iman.

Ubat bagi penyakit ini adalah:

  1. Beriman dengan Allah ﷻ sebagai Tuhan Yang Maha Berkuasa dalam melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya tanpa dipersoalkan segala ketentuan-Nya.
  2. Beriman dengan Allah ﷻ sebagai Tuhan Yang Maha Mengetahui. Tiada apapun yang tersembunyi dari ilmu-Nya yang meliputi segala perkara, sedangkan pengetahuan kita sebagai makhluk pula sangat terbatas. Dia Maha Mengetahui segala baik-buruk dalam permintaan hamba-Nya dan Dialah Yang Maha Bijaksana dalam segala aturan. Boleh jadi dengan makbulnya doa kita boleh membawa diri kita ke arah keburukan dan dosa yang lebih besar atau menjauhkan kita dari ketaatan.
  3. Barangkali dosa atau kelemahan diri kita sendirilah yang menghalang doa kita dari dimakbulkan, seperti sumber pendapatan yang meragukan atau haram, atau berinteraksi dengan riba, atau hati yang lalai ketika berdoa, atau hanya mencari Allah ketika susah.
  4. Tidak tergesa-gesa “memaksa” Tuhan memakbulkan doa kita, kerana sikap tersebutlah yang menghalang doa dari dimakbulkan-Nya.
  5. Bersangka baik dengan Allah ﷻ dalam setiap perkara, kerana Dia menurut apa yang disangkakan oleh hamba kepada-Nya.

Akhir kata, mantapkan iman dan eratkan hubungan dengan Allah ﷻ. Perbaiki kekurangan diri, bersabar dan bersangka baik dengan Allah ﷻ merupakan kunci mendapat doa yang makbul.

Sumber: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3228943420667208&id=1743258955902336